Dialog Kurzovní lístek note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k práci s kurzy cizích měn vyhlášených jednotlivými obchodními bankami nebo centrální bankou.
Umožňuje

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z následujících míst:

Za jakých podmínek je k dispozici

Počet desetinných míst zaznamenaných / zobrazovaných u kurzu měny

Většina bank udává hodnoty kurzů se třemi desetinnými místy. Kaskáda, při zadávání a následném zobrazení kurzu dané měny používá speciální formátování desetinného místa.
Bližší popis této problematiky je uveden v kapitole Cizí měny v Kaskádě.

Historie o provedení změny

Kaskáda eviduje do historie dané měny kdo, kdy a jakým způsobem provedl změnu kurzu či údaje o tom, zda uvedený kurz má být považován za pevný.
Provedení importu kurzu pomocí importní procedury je zaznamenáváno do historie kontaktu (banky), vč. informace o výsledku importu.

Hlavní části

Příbuzná témata: