Zúčtování kurzových rozdílů u valutových pokladen a bankovních účtů

Cíl případu použití

Cílem této činnosti je ocenění cizí měny evidované na pokladně nebo na bankovním účtu kurzem, který je zadán v kurzovním lístku centrální banky pro daný den a měnu.
Většinou je tato činnost prováděna jedenkrát do roka, vždy k poslednímu dni účetního období. Je však možné, nikoliv nutné, tuto činnost provádět i vícekrát do roka (např. každý měsíc, dle firemních předpisů). Doporučujeme dělat zúčtování "k datu" opravdu vždy co nejdřív po tomto datu.

Pro zúčtování kurzového rozdílu u peněžního zásobníku vytvořit, vystavit a zaúčtovat doklad dané peněžní měny odpovídající zásobníku, ve kterém bude

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledkem popsané operace je peněžní doklad, jehož obsah je naplněn řádkem, který k datu uvedenému v hlavičce dokladu tvoří kurzový rozdíl v ocenění cizí měny v daném zásobníku.

Vystavení a zaúčtování tohoto dokladu pak má za následek změnu v ocenění zůstatku cizí měny v daném zásobníku.

Správnost provedené operace lze ověřit tak, že zůstatek zásobníku v cizí měně k danému datu vynásobíte kurzem národní měny k této cizí měně a výsledek porovnáte se zůstatkem v národní měně uvedeným v daném zásobníku.

Příbuzná témata: