Tvorba a evidence odeslaných upomínek plateb

Cíl provozního scénáře

Vytvořit a zaevidovat platební upomínku v situaci, kdy my upomínáme dlužníky za neuhrazené platby po splatnosti.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Pohled na zaevidované upomínky je k dispozici v Platebním kalendáři, ať už do něho vstupujeme z prohlížeče Kontaktu, nebo z prohlížeče Dokladu či z prohlížeče Bankovního účtu.

Ty řádky Platebního kalendáře, na které byla uskutečněna nějaká upomínka, případně příslib,

Zde je tedy na první pohled zřejmé co a kdy bylo upomínáno a vy se můžete snadno rozhodnout, jak dál postupovat.

Příbuzná témata: