Zásilky a přístupová práva

Možnosti jednotlivých uživatelů manipulovat se zásilkami v Kaskádě jsou řízeny systémem přístupových práv Kaskády stejně, jako u jiných druhů objektů.
Jsou zde však určitá specifika, kterým se věnuje tato kapitola :

Nastavení vlastnící skupiny u zásilek

Nastavení vlastnící skupiny rozhoduje o tom, zda kromě příjemců/odesílatelů uvidí zásilku také jiní uživatelé - členové příslušné skupiny, obsazení v té skupině do role "Kancelář - Junior" nebo "Komunikace - Senior".

Obvyklý koncept používaný pro sdílení v organizaci s jedinou skupinou uživatelů

V tomto případě lze využít jednoduchost situace a usnadnit si správu systému.

Předpokládejme, že jediná skupina se jmenuje "Všichni uživatelé".

Konfigurace pak může vypadat následovně :

Obvyklý koncept používaný pro sdílení v organizaci s více skupinami uživatelů

V tomto případě nelze konfiguraci zjednodušit podobně jako v minulém odstavci.

Předpokládejme, že

Konfigurace pak může vypadat následovně :

Závěr

Tato problematika vůbec není triviální a přitom pro bezproblémové fungování každé organizace je velmi zásadní.

Doporučujeme:

Příbuzná témata: