Vystavení Dokladu note_blue.jpg(995 b)

Vystavení dokladu je jedním z důležitých kroků v životním cyklu Dokladu. Doklad se okamžikem vystavení (např. použitím klávesové zkratky Ctrl+Shift+V v prohlížeči dokladu nebo v seznamem dokladů) stává platným a dále je silně omezena možnost jeho editace. Pro řadu druhů dokladů se v tom okamžiku provádí zápis do operativních evidencí (sklady, pokladny,...).

Odvystavením se rozumí navrácení dokladu do stavu před vystavením. Provedou se tedy "zpětné kroky", jak vyplývá z následujícího textu.

Tato kapitola vyjmenovává kontroly a činnosti, které program při vystavení (odvystavení) provádí. Znalost těchto "technických detailů" vám může pomoci v situaci, kdy doklad nelze vystavit nebo se vám zdá, že při vystavení neprobíhá vše korektně.

Následující text je rozdělen do dvou částí, jedna pro vystavení a druhá pro odvystavení, neboť se vzájemně liší.

Část funkcionality je společná, tou popis začíná.

Společné kontroly a činnosti

Vystavení

Odvystavení

Vystavení a odvystavení z hlediska přístupových práv

Odvystavení dokladů může provádět pouze administrátor účetnictví.

Vystavení zásobníkových dokladů mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají právo editace k příslušnému konkrétnímu zásobníku (Skladu, Pokladně, Bance).

Příbuzná témata: