Preference - Kaskáda

Přístup do tohoto konfiguračního okna je možný z několika míst v Kaskádě podle smyslu jeho použití. Více je uvedeno v nadřazené kapitole Uživatelské preference společné pro Kaskádu.

Po zobrazení karty Preference rozklikněte v levém panelu (ve stromě) skupinu Kaskáda.

Příbuzná témata: